Thursday, 14 July 2016

Kubur Arwah di Kota Bharu
Surah AlBaqarah (154)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 154: 

Ringkasan tafsir;
Ayat ini diturunkan kerana orang kafir munafik mengatakan “Mereka itu mati dalam peperangan badar telah meninggalkan segala kenikmatan dunia” dan “Mereka telah membunuh diri mereka sendiri secara aniaya, semata memenuhi kemahuan Nabi dengan tiada faedahnya”. 


Adapun orang mukmin yang terkorban dalam peperangan badar itu terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar itu mati syahid  kerana menegak agama Allah (sabilila) dan para syuhada ini akan hidup selamanya disisi Allah dengan penuh rezeki dengan bau-bauan syurga dan kegembiraan dan rohnya akan diabdikan langsung kesyurga  hidup dialam ghaib yang tiada dirasakan oleh orang yang masih hidup didunia.


[Previous] [Next]  


Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 151~160;  
 [GS] https://t.co/v4rBqSi5zE
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan
,
[G+] https://plus.google.com/103866034078477861689/posts/f6N5uhgmtq4


.

via,

smartknajid@gmail.com
(recover,  smartherb1@gmx.com)